Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Alfred Szydełko
 1. Szydełko A., Status majątkowy przedsiębiorstwa państwowego, „Organizacja, Metody, Technika w Administracji Państwowej”, nr 11-12 (1985), s. 40-44.  
 2. Szydełko A., Problemy wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w partycypacyjno – partnerskim systemie zarządzania, [w:] Grupowe formy organizacji pracy – doświadczenia, potrzeby, perspektywy, Rzeszów 1986, s.78-95.  
 3. Szydełko A., Wewnętrzny rozrachunek gospodarczy w kształtowaniu systemów motywacyjnych-założenia, koncepcje, współzależność, [w:] Problemy zatrudnienia i płac w warunkach reformy gospodarczej, UMCS Filia Rzeszów – TNOiK Rzeszów, Rzeszów 1988, s. 1-10.  
 4. Szydełko A., O istocie rachunkowości raz jeszcze, „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe PRAWO - EKONOMIA” UMCS Filia Rzeszów, tom X(1991), s. 321-331.  
 5. Szydełko A., Wewnętrzny rozrachunek gospodarczy a budżetowanie kosztów i przychodów, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 831(1999), s.154-161.  
 6. Szydełko A., Ewidencyjne możliwości integracji różnych systemów rachunku kosztów, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Tom 2 pod red. Z. Krawczyka, AGH , Kraków 2000, s.351-357.  
 7. Szydełko A., Lew G., Finansowo-księgowe aspekty wprowadzania ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie spółki cywilnej, [w:] Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Tom 5, pod red. K. Jaremczuka, Wydawnictwo WSAiZ, Przemyśl 2000, s. 321-326.  
 8. Szydełko A., Możliwość wkomponowania rachunku kosztów zmiennych w ewidencyjne rozwiązania systematycznego rachunku kosztów, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 8(2000), s. 30-34.  
 9. Szydełko A., Narzędzia rachunkowości a zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, [w:] Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zakopane 2000, s. 291-294.  
 10. Szydełko A., Wewnętrzny rozrachunek gospodarczy a controlling, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 868 (2000), s. 110-113.  
 11. Szydełko A. Lew G., Wybrane problemy zmiany systemu ewidencji w przedsiębiorstwie spółki cywilnej osób fizycznych, [w:] Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce, pod red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Świnoujście 2000, s.251-255.  
 12. Szydełko A., Integracja rachunku kosztów zmiennych z rachunkiem kosztów pełnych [w:] Rachunek kosztów w praktyce, pod red. T. Martyniuk i J. Wermut, Wydawnictwo Dashoffer Verlag, t.3 (2001), s.3.11(pozycja książkowa).  
 13. Szydełko A., Możliwości ewidencyjnej integracji różnych systemów rachunku kosztów w ramach systemu rachunkowości finansowej, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pod red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2001, CD ROM.  
 14. Rachunkowość finansowa - teoria i zadania - redakcja naukowa, pod red. A. Szydełko, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2001 (skrypt).  
 15. Szydełko A., Walory zarządcze rachunku kosztów planowanych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” z.5 (2001), s. 265-276.  
 16. Szydełko A., Analiza przyczynowa odchyleń od kosztów planowanych jako narzędzie controllingu, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 902 (2001), s. 385-389.  
 17. Rachunkowość według znowelizowanych zasad od 1 stycznia 2002 . Teoria i zadania, pod red. A. Szydełko, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2002 (pozycja książkowa).
 18. Szydełko A., Przebiegi planowania kosztów w tradycyjnym rachunku kosztów planowanych, [w:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji, pod red. J. Gierusza, Uniwersytet Gdański 2002.  
 19. Szydełko A., Dostosowanie zasad tradycyjnego rachunku kosztów do wymogów znowelizowanej ustawy o rachunkowości, [w:] Znowelizowana ustawa o rachunkowości w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, pod red. A. Kaszuby-Perz i E. Nowaka Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2002, s. 43-48.  
 20. Szydełko A., Organizacyjno-ewidencyjne warunki funkcjonowania rachunku kosztów planowanych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 947 (2002), s.191-198.  
 21. Szydełko A., Dankiewicz R., Procedury kalkulacji kosztów w działalności uzdrowiskowej, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 948 (2002), s.217-226.  
 22. Szydełko A., Czynnik czasu w planowaniu kosztów, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka pod red. W. Krawczyka, AGH, Zakopane 2003, s. 483-488.  
 23. Szydełko A., Dostosowanie rachunkowości do potrzeb dyspozycyjnego wariantu rachunku kosztów planowanych, [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, pod red. S. Sojaka, UMK Toruń 2003, s. 745-754.  
 24. Szydełko A., Rachunek kosztów planowanych jako forma rozdzielczego rachunku kosztów, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” nr 989 (2003), s. 40-45.  
 25. Szydełko A., Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk 2004 (monografia).  
 26. Rachunkowość. Teoria i zadania, pod red. A. Szydełko, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2004 (redakcja naukowa pracy zbiorowej).  
 27. Szydełko A., System rachunkowości, [w:] Rachunkowość. Teoria i zadania, pod red. A. Szydełko, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2004, s.11-24.  
 28. Szydełko A., Rachunek kosztów, [w:] Rachunkowość. Teoria i zadania, pod red. A. Szydełko, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2004, s. 115-134.  
 29. Rachunkowość zarządcza, pod red. A. Kaszuby-Perz i A. Szydełko, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2004 (redakcja naukowa pracy zbiorowej).  
 30. Szydełko A., Systemy rachunku kosztów, [w:] Rachunkowość zarządcza, pod red. A. Kaszuby-Perz i A. Szydełko, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2004, s.21-44.  
 31. Szydełko A., Tradycyjny rachunek kosztów, [w:] Rachunkowość zarządcza, pod red. A. Kaszuby-Perz i A. Szydełko, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2004, s. 45-62.  
 32. Szydełko A., Rachunek kosztów planowanych, [w:] Rachunkowość zarządcza, pod red. A. Kaszuby-Perz i A. Szydełko, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2004, s.109-140.  
 33. Szydełko A., Rachunek kosztów zmiennych, [w:] Rachunkowość zarządcza, pod red. A. Kaszuby-Perz i A. Szydełko, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2004, s.141-163.  
 34. Szydełko A., Sprawozdawczość kosztowa jako źródło informacji do zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Rachunkowość a zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem, pod red. A. Kaszuby-Perz i E. Nowaka, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2004, s.181-190.  
 35. Szydełko A., Narzędzia rachunkowości w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1030(2004), s.473-477.  
 36. Szydełko A., Wykorzystanie informacji z kont kosztów działalności pomocniczej do zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pod red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński- Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2004, s.427-432.  
 37. Szydełko A., Istota i zadania współczesnego rachunku kosztów, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1034(2004), s.79-84.  
 38. Szydełko A., Wykorzystanie zróżnicowania przyczynowego odchyleń od kosztów planowanych w zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa, „ Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1039(2004), s.99-105.  
 39. Szydełko A., Czyżewska M., Możliwości wykorzystania distance learning w nauczaniu rachunkowości, [w:] Dydaktyka w naukach ekonomicznych, pod red. T. Kiziukiewicz, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2004, s. 135-141.  
 40. Szydełko A., Dychotomia rachunkowości, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1079(2005), s.319-325.  
 41. Szydełko A., Miejsce i funkcje współczesnego rachunku kosztów w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwem, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1085(2005), s. 343-348.  
 42. Szydełko A., Koszt wytworzenia produktu jako czynnik kształtujący wielkość odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości przez produkty gotowe, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, Nr 1082(2005), s.282-288.  
 43. Szydełko A., Wykorzystanie informacji z rodzajowego rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi pod red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński –Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2005, s.326-330.  
 44. Szydełko A., Zasada kontynuacji działalności a utrata wartości zapasów produktów, w. Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego pod red. Z. Micherdy, Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s.613-617.  
 45. Szydełko A., Czyżewska M., Organizacja i zakres przedmiotu rachunkowość prowadzonego w formie distance learning w szkole wyższej, [w:] Dydaktyka w naukach ekonomicznych pod red. T. Kiziukiewicz, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2005, s. 195-200.  
 46. Szydełko A., Możliwości wykorzystania informacji z księgi podatkowej przychodów i rozchodów małego przedsiębiorstwa, „Rachunkowość Finansowa i Audyt”, nr 10 (2005), s. 37-40.  
 47. Szydełko A., Zakres informacyjny opinii z badania sprawozdania finansowego, [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze, pod red. R. Dankiewicza i G. Lwa, Wydawnictwo Atrium, Rzeszów 2005, s. 19-23.  
 48. Szydełko A., Niekatoryje probliemy tieorii i praktiki bugatierskogo ucziota, w: Ekonomika: probliemy tieorii ta praktiki. Zbirnik naukowych prac, Wipusk 210, Tom IV, Dnipropietrowskij nacionalnyj yniwiersitet, Dnipropietrowsk 2005, s. 1039-1047.  
 49. Szydełko A., Analiza odchyleń w rodzajowym rachunku kosztów planowanych, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pod red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński - Akademia Rolnicza, Szczecin 2006 , s.549-555.  
 50. Szydełko A., Harmonizacja i standaryzacja zasad rachunku kosztów łączonych spółek, ‘Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1116(2006), s. 364-368.  
 51. Szydełko A., Możliwości wykorzystania rachunku kosztów planowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t. III Problemy rachunkowości zarządczej, rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny, pod red. Z. Messnera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 169-183.  
 52. Szydełko A., Projektowanie systemu rachunku kosztów dla ośrodków odpowiedzialności za koszty, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1136(2006), s. 383-390.  
 53. Szydełko A., Analiza kosztów w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing”, t. 226(2006), z.6, s.323-331.  
 54. Szydełko A., Kosztowe aspekty połączeń spółek kapitałowych, [w:] Integracja a globalizacja.T.2 pod red. J. Rymarczyka i W. Michalczyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s.444-450.  
 55. Szydełko A., Ucziot zatrat w informacionnoj sistiemie uprawlienia priedprijatij, w: Ekonomika: probliemy tieorii ta praktiki. Zbirnik naukowych prac, Wipusk 211, Tom II, Dnipropietrowskij nacionalnyj yniwiersitet, Dnipropietrowsk 2006, s. 484-489.  
 56. Szydełko A., Możliwości wykorzystania informacji z księgi podatkowej przychodów i rozchodów w controllingu małego przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1101(2006), s. 217-223.  
 57. Szydełko A., Wybrane problemy integracji systemów rachunku kosztów łączonych spółek, [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach pod red. R. Dankiewicza i G. Lwa, Wydawnictwo Podkarpackie Centrum Gospodarcze, Rzeszów 2006, s.236-240.  
 58. Szydełko A., Rachunkowość zarządcza, Wydanie II zmienione i poprawione , Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2007, (redakcja naukowa wraz z A. Kaszubą-Perz pracy zbiorowej).  
 59. Szydełko A., Systemy rachunku kosztów, [w:] Rachunkowość zarządcza, Wydanie II zmienione i poprawione pod red. A. Kaszuby-Perz i A. Szydełko, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2007, s.21-44.  
 60. Szydełko A. , Tradycyjny rachunek kosztów, [w:] Rachunkowość zarządcza, Wydanie II zmienione i poprawione pod red. A. Kaszuby-Perz i A. Szydełko, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2007, s. 45-62.  
 61. Szydełko A., Rachunek kosztów planowanych, [w:] Rachunkowość zarządcza, Wydanie II zmienione i poprawione, pod red. A. Kaszuby-Perz i A. Szydełko, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2007, s.109-140.  
 62. Szydełko A., Organizacyjno-ewidencyjne rozwiązania w rachunku kosztów zmiennych, [w:] Rachunkowość zarządcza, Wydanie II zmienione i poprawione, pod red. A. Kaszuby-Perz i A. Szydełko, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2007, s.148-164.  
 63. Szydełko A., Odpisy aktualizujące wartość zapasu produktów gotowych jako bilansowy wyraz pomiaru i prezentacji ryzyka działalności gospodarczej, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1175(2007), s.427-433.  
 64. Szydełko A., Pomiar kosztu wytworzenia produktu a bilansowa wartość zapasu produktów, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, pod red. B. Micherdy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s. 577-584.  
 65. Szydełko Ł., Szydełko A., Retrospektywna analiza kosztów rodzajowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing”, t. 245(2007), z.11, s. 65-84.  
 66. Szydełko A. ,Lew. G., Micał M., Mikutra-Turek B., Wpływ ogólnopolskiego konkursu z zakresu rachunkowości na poprawę jakości jej nauczania, [w:] Dydaktyka w naukach ekonomicznych pod red. T. Kiziukiewicz, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2007, s. 195-200.  
 67. Szydełko A., Analiza kosztów rodzajowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Guanina, KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU, t.2, s.287-305, 2008,  
 68. Lew G., Szydełko A., Micał M., Mikutra-Turek B., Dydaktyczne efekty ogólnopolskiego konkursu z zakresu rachunkowości, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod red. K. Rajchela, G. Lwa i A. Szydełko, POLITECHNIKA RZESZOWSKA, s.385-390, 2008,  
 69. Lew G., Szydełko A., Rajchel K., Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, POLITECHNIKA RZESZOWSKA, 2008,  
 70. Szydełko A., Menedżer rachunkowości jako najwyższy stopień certyfikacji zawodu księgowego, [w:] Dydaktyka w naukach ekonomicznych, pod red. T. Kiziukiewicz, AKADEMIA ROLNICZA SZCZECIN, s.330-335, 2008,  
 71. Szydełko A., Możliwości wykorzystania informacji w ewidencji księgowej w obszarach decyzyjnych związanych z działalnością pomocniczą, [w:] Rachunkowość a controlling, pod red. nauk. E. Nowaka, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, z.14, s.420-426, 2008,  
 72. Lew G., Micał M., Szydełko A., Makutra-Turek B., Zakres tematyczny i efekty dydaktyczne Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości, [w:] Dydaktyka w naukach ekonomicznych, pod red. T. Kiziukiewicz, AKADEMIA ROLNICZA SZCZECIN, s.320-325, 2008,  
 73. Szydełko A., Nauczyciel akademicki w realizacji procesu bolońskiego, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod red. K. Rajchela, G. Lwa i A. Szydełko, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.61-68, 2008,  
 74. Szydełko A., Woźniak K., Ośrodki odpowiedzialności w zarządzaniu przedsiębiorstwem pośrednictwa finansowego, [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach, pod red. A. Ostrowskiej-Dankiewicz i G. Lwa OGÓLNOPOLSKIE WYDAWNICTWO PCG,t.3/2009, s.221-228, 2009,  
 75. Szydełko A., Rachunek kosztów podatkowych w przedsiębiorstwie, [w:] Rachunkowość a controlling, pod red. E. Nowaka, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, z.56, s.414-422, 2009,  
 76. Szydełko A., Rachunkowość dla początkujących, REGIONALNE TOWARZYSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "DOLINA STRUGU", s.1-140, 2009,  
 77. Szydełko A., Rezerwy na świadczenia pracownicze jako instrument ograniczania ryzyka zatrudniania pracownika, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, pod red. B. Micherdy i M. Stępień,  
 78. Szydełko A., Rola analizy kosztów we wspomaganiu zarządzania ośrodkami odpowiedzialności za koszty, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pod red. T. Kiziukiewicz, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, z.542, s.487-496, 2009,  
 79. Szydełko A., Woźniak K., Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem pośrednictwa finansowego, [w:] Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach, pod red. A. Ostrowskiej-Dankiewicz i G. Lwa, OGÓLNOPOLSKIE WYDAWNICTWO PCG, t.3/2009, s.229-234, 2009.
 80. Szydełko A., Hybrydowe rachunki kosztów w kreowaniu informacji dla potrzeb zarządzania kosztami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z.123, s.501`-511, 2010.
 81.  Szydełko A., Sprawozdawczy rachunek kosztów. Aspekty ksiegowe i zarządcze, Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie, s. 1-133, 2010 (monografia).
 82. Szydełko A., Rezerwy jako instrumenty zabezpieczenia przed ryzykiem, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, pod red. E. Nowaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s.103-132, Warszawa 2010.
 83. Szydełko A., Wpływ dobrych praktyk w zakresie rachunku kosztów na jego miejsce i funkcje w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, t.II, z.14, s.231-238, 2010.
 84. Szydełko A., Kalkulacja fazowa w rachunku kosztów działań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z.182, s.514-523, 2011.
 85. Szydełko A., Wpływ wybranych form nauczania rachunkowości na edukację księgowych w Polsce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Prace i Materiały wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, z. 1/2, t. II, s.417-424, 2011.
 86. Szydełko A., Wpływ procesów integracyjnych rachunku kosztów zmiennych na jakość informacji kosztowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z.252, s. 467-477, 2012.
 87. Szydełko A., Application of the actuarial method in measurig provisions for future employee benefits, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z 263, s.173-181, 2012.
 88. Szydełko A., Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu, [w:] Controlling dla menedżerów, pod. red.E. Nowaka,  Wydawictwo CeDeWu, Warszawa 2013, s 111-137.
 89. Szydełko A.,  Costs of logistcs in the company, TRANSPOR&LOGISTICS, z. 27 s.1-7,2013.
 90. Szydełko A., Rola księgowego w controllingu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 291, s. 512-521, 2013.
 91. Szydełko  A., Rezerwy na naprawy gwarancyjne i rękojmię  jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, pod red. B. Micherdy i M. Andrzejewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s 237-248, 2013. 
 92. Szydełko A., Filar W., Uwarunkowania jakości informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej , Zarządzane i Marketing, z. 20 (4/2013), 2013.  
 93. Szydełko A., Koszty stałe niewykorzystanych normalnych  zdolności produkcyjnych jako kategoria zarządcza, Prac Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 343, s. 9-537, 2014.
 94. Szydełko A, Wybrane problemy inwentaryzacji w  przedsiębiorstwie, [w:] Współczesne problemy finansów i rachunkowości, pod red. H. Chłodnickiej, A.Kaszyby-Perz, G. Lwa, s117-126,2014.
 95. Szydełko A., Wpływ KSR nr 9 "Sprawozdanie z działalności" na rachunkowość, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z.399, s.446-455, 2015.
 96. Szydełko A., Rachunkowość finansowa jako baza informacyjna sprawozdania z działalności jednostki, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Ukierunkowania ekonomiczne,społeczne i regulacyjne, pod. red. B. Micherdy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 305-314, 2015.
 97. Szydełko A., Elementy sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Aktualne problemy jakości i bezpieczeństwa żywności. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Maciejowi Pompie-Roborzyńskiemu, pod red. M. Pomykały, K. Tereszkiewicza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 291-301, 2016.
 98. Szydełko A., Inwentaryzacja w jednostkach gospodarczych, [w:] Rachunkowość. Zasady i metody, pod. red. E. Nowaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 163-184, 2016.
 99. Szydełko A., Księgi rachunkowe i zasady ich prowadzenia, [w:] Rachunkowość. Zasady i metody, pod red. E. Nowaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 63-89, 2016.
 100. Szydełko A., Informacje o kosztach w sprawozdaniu z działalności, [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w kontekście społecznej odpowiedzialności, pod red. S. Kowalskiej, J. Rubik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa s.288-296, 2016.
 101. Szydełko A., Rachunkowość finansowa jako źródło informacji na potrzeby zarządzania procesami, [w:] Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, pod red. M. Kunasza, P. Zwiech, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, s. 130-141, 2016.
 102. Szydełko A. (redakcja naukowa), Wybrane zagadnienia finansów i rachunkowości, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów 2016.
 103. Szydełko A., Rola rachunkowości finansowej w pomiarze dokonań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 442, s. 459-467, 2016.
 104. Szydełko A., Warzybok A., Risk associated with research and development projects and its consequences for the financial accounting system, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 434, s. 181-189, 2016.
 105. Szydełko A., Uwarunkowania organizacji ksiąg rachunkowych na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktu, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 2 (80) cz. 2, s. 303-311, 2016.
 106. Szydełko A., Rubik J., Costs of the micro companies in Poland, in: 12th International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World Location, ed. P. Slavíčková, Olomouc 2016, pp. 526-531.
 107. Rubik J., Szydełko A., CSR in relation to local communities in Poland, in: 12th International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World Location, ed. P. Slavíčková, Olomouc 2016, pp. 430-435.
 108. Szydełko A., Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji na potrzeby sprawozdania z działalności jednostki w świetle KSR nr 9, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 284, s. 11-20, 2016.
 109. Biadacz R., Szydełko A., Działania podejmowane w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego, Modern Managenent Review, nr 2 (23), s. 7-17, 2016.
 110. Szydełko A., Organizacyjno-ewidencyjne aspekty rachunku kosztów w jednostkach mikro, [w:] Wybrane zagadnienia finansów i rachunkowości, pod red. A. Szydełko, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów, s.9-17, 2016.
 111. Szydełko A., Zasady budowy sprawozdawczego rachunku kosztów, [w:] Rachunek kosztów i controlling. Wybrane zagadnienia, pod red. A. Szydełko, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów, s. 9-23,2016.
 112. Szydełko A. (redakcja naukowa), Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów 2016.
 113. Szydełko A., Integrated and hybrid cost accounting, in.: Challenges, Research and Perspectives: 2016 Europe in a Changing Worid, editors: G. Hofbauer, and M. Klimontowicz, uni-edition GmbH, Berlin, pp.111-118, 2016.
 114. Szydełko A., Możliwości wykorzystania odchyleń w analizie przyczynowej kosztu wytworzenia produktu, [w:] Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu, pod red. A. Szydełko, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów, s. 9-22, 2016.
 115. Szydełko A., Rachunkowość jako baza informacyjna zarządzania dokonaniami, [w:] Zarządzanie dokonaniami w organizacjach, pod red. E. Nowaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa , s. 159-176, 2016.
 116. Szydełko A. (redakcja naukowa), Rachunek kosztów i controlling. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów 2016.
 117. Szydełko A., Biadacz R., The role financial statement in performance management, Modern Management Review, t. XXI, z. 23 (4/2016), s. 205-214, 2016.
 118. Szydełko A., Rachunek kosztów, [w:] Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, pod red. E. Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 21-37.
 119. Szydełko A., Wpływ grup kapitałowych na procesy integracyjne w rachunku kosztów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 472, s. 419-427, 2017.
 120. Szydełko A., Ustalanie kapitału wspólników przy zmianie formy ewidencji w spółce cywilnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 484, s. 207-215, 2017.
 121. Szydełko A., Rachunek kosztów w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 333, s. 236-247, 2017.
 122. Szydełko A., Zintegrowany system rachunku kosztów, [w:] Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych, pod red. E. Nowaka, CeDeWu, Warszawa, s. 55-72, 2018.
 123. Szydełko A., Pojemność  informacyjna zmiany stanu produktów,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 513, s. 395-403, 2018.
 124. Szydełko A., Analiza przyczynowa odchyleń kosztów w mikroprzedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 506, s.134-142, 2018.
 125. Szydełko A., Karpiak A., Świadczenia pracownicze i programy emerytalne, [w:] Sprawozdanie finansowe według MSSF, pod. red. B. Nity i W. Hasika, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 335-359, 2019
 126. Szydełko A., Pojemność informacyjna kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki, [w:] Współczesne wyzwania zarządzania kosztami i dokonaniami. Dobór mierników w praktyce przedsiębiorstw i instytucji, pod red. M. Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 50-61, 2019.
 127. Szydełko A., Szydełko Ł., Wpływ budżetowania kosztów na prowadzenie ksiąg rachunkowych, [w:] Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, pod. red. M. Kowalewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 102-110, 2020.
 128. Szydełko A., Wspomnienia doktorów wypromowanych przez Profesora. Dr Alfred Szydełko Politechnika Rzeszowska, [w:] Rachunkowość a controlling. Jubileusz Profesora Edwarda Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2021, s. 82-86.
 129. Szydełko A. Praca na Politechnice Rzeszowskiej, [w:] Rachunkowość a controlling. Jubileusz Profesora Edwarda Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2021, s. 46-47.
 130. Szydełko A., Szydełko Ł., Korekty przychodów (kosztów) w porównawczym rachunku zysków i strat, [w:] Rachunkowość pełna granic, pod red. G. Lwa i G. Mentla,  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2022, s. 194-204.
 131. Szydełko A., Recenzja wydawnicza monografii: E. Nowak, M.  Nowak, Zyskowność działalności gospodarczej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2022.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję